Ceny za udostępnienie poszczególnych baz danych

L.p. bazy danych Województwo Moduł Wielkość bazy (ilość wierszy) Cena (zł netto/rok)
1 Dolnośląskie Wytwarzanie odpadów 12313 200,00 zł
2 Dolnośląskie Odzysk odpadów w instalacjach
Odzysk odpadów poza instalacjami
Unieszkodliwianie odpadów
Zbieranie
5241 250,00 zł
3 Kujawsko-Pomorskie Wytwarzanie odpadów 15913 200,00 zł
4 Kujawsko-Pomorskie Odzysk odpadów w instalacjach
Odzysk odpadów poza instalacjami
Unieszkodliwianie odpadów
Zbieranie
7630 250,00 zł
5 Łódzkie Wytwarzanie odpadów 23257 200,00 zł
6 Łódzkie Odzysk odpadów w instalacjach
Odzysk odpadów poza instalacjami
Unieszkodliwianie odpadów
Zbieranie
6038 250,00 zł
7 Lubelskie Wytwarzanie odpadów 13020 200,00 zł
8 Lubelskie Odzysk odpadów w instalacjach
Odzysk odpadów poza instalacjami
Unieszkodliwianie odpadów
Zbieranie
4442 250,00 zł
9 Lubuskie Wytwarzanie odpadów 9398 150,00 zł
10 Lubuskie Odzysk odpadów w instalacjach
Odzysk odpadów poza instalacjami
Unieszkodliwianie odpadów
Zbieranie
3854 200,00 zł
11 Małopolskie Wytwarzanie odpadów 29529 200,00 zł
12 Małopolskie Odzysk odpadów w instalacjach
Odzysk odpadów poza instalacjami
Unieszkodliwianie odpadów
Zbieranie
9020 250,00 zł
13 Mazowieckie Wytwarzanie odpadów 42840 200,00 zł
14 Mazowieckie Odzysk odpadów w instalacjach
Odzysk odpadów poza instalacjami
Unieszkodliwianie odpadów
Zbieranie
4095 250,00 zł
15 Opolskie Wytwarzanie odpadów 11778 200,00 zł
16 Opolskie Odzysk odpadów w instalacjach
Odzysk odpadów poza instalacjami
Unieszkodliwianie odpadów
Zbieranie
3572 250,00 zł
17 Podkarpackie Wytwarzanie odpadów 13929 200,00 zł
18 Podkarpackie Odzysk odpadów w instalacjach
Odzysk odpadów poza instalacjami
Unieszkodliwianie odpadów
Zbieranie
3176 250,00 zł
19 Podlaskie Wytwarzanie odpadów 3123 100,00 zł
20 Podlaskie Odzysk odpadów w instalacjach
Odzysk odpadów poza instalacjami
Unieszkodliwianie odpadów
Zbieranie
445 150,00 zł
21 Pomorskie Wytwarzanie odpadów 17991 200,00 zł
22 Pomorskie Odzysk odpadów w instalacjach
Odzysk odpadów poza instalacjami
Unieszkodliwianie odpadów
Zbieranie
5526 250,00 zł
23 Śląskie Wytwarzanie odpadów 40019 200,00 zł
24 Śląskie Odzysk odpadów w instalacjach
Odzysk odpadów poza instalacjami
Unieszkodliwianie odpadów
Zbieranie
15808 250,00 zł
25 Świętokrzyskie Wytwarzanie odpadów 9049 200,00 zł
26 Świętokrzyskie Odzysk odpadów w instalacjach
Odzysk odpadów poza instalacjami
Unieszkodliwianie odpadów
Zbieranie
3564 250,00 zł
27 Warmińsko-mazurskie Wytwarzanie odpadów 11263 200,00 zł
28 Warmińsko-mazurskie Odzysk odpadów w instalacjach
Odzysk odpadów poza instalacjami
Unieszkodliwianie odpadów
Zbieranie
2695 250,00 zł
29 Wielkopolskie Wytwarzanie odpadów 42670 200,00 zł
30 Wielkopolskie Odzysk odpadów w instalacjach
Odzysk odpadów poza instalacjami
Unieszkodliwianie odpadów
Zbieranie
12801 250,00 zł
31 Zachodniopomorskie Wytwarzanie odpadów 14232 200,00 zł
32 Zachodniopomorskie Odzysk odpadów w instalacjach
Odzysk odpadów poza instalacjami
Unieszkodliwianie odpadów
Zbieranie
4853 250,00 zł