Kategoria: Recykling stłuczki szklanej

Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
Odbierane odpady niebezpieczne
Województwo
Wyszukaj instalację (według nazwy)
Znajdź instalacje w pobliżu
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Proces odzysku
Proces unieszkodliwiania
Sanit-Trans Sp. z o.o.
Recykling stłuczki szklanej
Komorowicka 25, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Śląśkie