Starol Sp. z o.o.

przez | 9 grudnia 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych
Nr rejestrowy BDO
000003270
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne, Odpady niebezpieczne
Numer telefonu
Oceń instalację
2.001
Odbierane odpady niebezpieczne
07 01 08*
07 01 10*
08 01 13*
11 01 09*
15 01 10*
15 02 02*
Kategoria: