Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku [zł/Mg] – 2022

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022

Stawki 2021

Stawki 2023