Platforma ibdo.pl to zbiór rzetelnie przygotowanych informacji związanych z gospodarowaniem odpadami w Polsce. Dane gromadzone są w ten sposób, aby były czytelne, zrozumiałe i szybko dostępne. Naszym celem jest umożliwienie wytwórcom odnalezienie odpowiednich instalacji, podmiotom zbierającym najlepszych odbiorców, a instalacjom największych dostawców.

Największe bazy danych to tzw. raporty wojewódzkie, w których gromadzimy setki tysięcy rekordów z informacjami na temat wytwórców odpadów oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie:

  • zbierania odpadów,
  • odzysku odpadów w instalacjach,
  • odzysku odpadów poza instalacjami,
  • unieszkodliwiania odpadów w instalacjach.

Dane można przeglądać, filtrować, sortować oraz przeszukiwać według zadanych kryteriów.

Na bieżąco analizujemy pojawiające się ogłoszenia o przetargach, które udostępniamy w zestawieniu zamówień publicznych. W zakładce „Trwające postępowania” publikujemy w wygodnej formie aktualne ogłoszenia związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Następnie wszystkie wyniki postępowań wprowadzamy do zestawienia zamówień publicznych.

Zapraszamy do korzystania z bazy instalacji. Jest to rozwijające się narzędzie mające na celu ułatwienie dotarcia do działających podmiotów oraz promocję instalacji, którym udaje się funkcjonować na rynku zagospodarowania odpadów. W przypadku problemów z dodaniem swojej instalacji proszę o kontakt na biuro@ibdo.pl

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy na nasz profil fb

Zgromadzone informacje przetworzono z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.