Bazy danych


UWAGA: Rządowy rejestr BDO znajduje się na stronie bdo.mos.gov.pl. Wszelkie pytania proszę kierować na infolinie lub wysyłać przez formularz kontaktowy dostępny na bdo.mos.gov.pl/kontakt/


W serwisie IBDO.PL znajdują się bazy danych z informacjami na temat wytwórców odpadów oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie:

  • zbierania odpadów,
  • odzysku odpadów w instalacjach,
  • odzysku odpadów poza instalacjami,
  • unieszkodliwiania odpadów w instalacjach.

 

Odpady w Polsce - 2017

Zapraszamy na nasz profil facebookowy!

Utworzone bazy danych można przeglądać, filtrować, sortować oraz przeszukiwać według zadanych kryteriów. Dostęp do  informacji dotyczących wytwarzania oraz zbierania i przetwarzania odpadów możliwy jest po utworzeniu konta w serwisie  w tym celu proszę o wiadomość na adres biuro@ibdo.pl

Poniżej przedstawiono funkcje i możliwości baz danych:

Ze względów technicznych masy odpadów są liczbami całkowitymi, a kody odpadów niebezpiecznych nie są oznaczone gwiazdką.

Dane dotyczące gospodarowania odpadami udostępniono zgodnie z Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).

Informacje przetworzono z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352).