Baza instalacji

Zapraszamy do korzystania z bazy instalacji. Jest to rozwijające się narzędzie mające na celu ułatwienie dotarcia do działających podmiotów oraz promocję instalacji, którym udaje się funkcjonować na rynku zagospodarowania odpadów.

W przypadku problemów z dodaniem swojej instalacji proszę o kontakt na biuro@ibdo.pl


Zestawienie zamówień publicznych

Na bieżąco analizujemy Biuletyny Informacji Publicznej (BIP) instalacji komunalnych. Publikujemy aktualne ogłoszenia o zamówieniach związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów (tutaj), a wszystkie wyniki postępowań wprowadzamy do naszego zestawienia zamówień publicznych (tutaj) do którego dostęp można wykupić w sklepie.

 


Raporty wojewódzkie

W serwisie IBDO.PL znajdują się bazy danych z informacjami na temat wytwórców odpadów oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie:

  • zbierania odpadów,
  • odzysku odpadów w instalacjach,
  • odzysku odpadów poza instalacjami,
  • unieszkodliwiania odpadów w instalacjach.

Utworzone bazy danych można przeglądać, filtrować, sortować oraz przeszukiwać według zadanych kryteriów. Dostęp do  informacji dotyczących wytwarzania oraz zbierania i przetwarzania odpadów możliwy jest po utworzeniu konta w serwisie  w tym celu proszę o wiadomość na adres biuro@ibdo.pl

Zapraszamy na nasz profil facebookowy!

Dane dotyczące gospodarowania odpadami udostępniono zgodnie z Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).

Informacje przetworzono z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352).