Wytwarzanie i recykling makulatury w Polsce

Makulatura stanowi sporą część odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Kartonowe opakowania,cardboard-1741136_960_720 papier czy gazety to według danych statystycznych nawet 1/3 naszych “śmieci”. Niestety makulatura pochodząca z sortowania odpadów komunalnych jest kiepskiej jakości i nie zawsze nadaje się do ponownego przetworzenia. Pozostaje nam mieć nadzieję, że nowe standardy selektywnej zbiórki poprawią ten stan rzeczy. Inna sytuacja ma miejsce w odpadach przekazywanych przez przedsiębiorców. Makulatura pochodząca z centrów logistycznych, drukarni czy firm produkcyjnych jest znacznie lepsza. Ponad to, z roku na rok świadomość wśród przedsiębiorców dotycząca wartości surowców wtórnych jest coraz większa. Firmy odpadowe, konsultingowe i audytorskie podpowiadają optymalne metody gromadzenia i zbierania odpadów, dzięki którym zwrot  ze sprzedaży staje się coraz większy i niejednokrotnie stanowi spory przychód w rocznym budżecie.

RECYKLING W POLSCE

W 2015 roku w Polsce w procesie odzysku R3 przetworzono 2,1 miliona Mg makulatury. W pozostałych procesach (głównie R12) wykorzystano ok. 340 tys. Mg odpadów z papieru i kartonu (filtrując bazy danych ibdo.pl weryfikowałem kody 15 01 01, 03 03 08, 19 12 01, 20 01 01). Posiadająca 11 zakładów firma Mondi Świecie S.A. przetwarzając prawie milion ton surowca rocznie jest liderem na rynku. Druga Stora Enso z zakładami w Ostrołęce, Tychach, Łodzi i Mosinie wykorzystała ponad pół miliona ton w/w odpadów. Warto nadmienić, iż Stora Enso zainwestowała w ostatnich latach ponad 1 mld. złotych w swoje zakłady w Polsce, budując między innymi elektrociepłownię wykorzystującą paliwo alternatywne 19 12 10 w ilościach przekraczających 10 tys. Mg rocznie.

Najwięksi recyklerzy papieru i makulatury w Polsce to:

L.p. Firma Ilość przetworzona w roku 2015 [Mg]
1 Mondi Świecie S.A., Świecie 987337,80
2 STORA ENSO NAREWSP Z O O, Ostrołęka 545826,74
3 International Paper Kwidzyn S.A., Kwidzyn 134844,40
4 SCHUMACHER PACKAGING ZAKŁAD GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., GRUDZIĄDZ 87744,90
5 TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER
“TOP” S A, Tychy
66517,20
6 METSA TISSUE KRAPKOWICE Sp. zo.o., Krapkowice 52766,62
7 WARTER S.J., WARSZAWA 29415,85
8 PACKPROFIL Sp. zo.o., Kolonowskie 17673,50
9 ONDULINE Polska Sp. z o.o., 12884,09
10 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS SP. J. H.A. Fijałkowski,p. Bloch, Chodecz 12751,80
11 FABRYKA PAPIERU CZERWONAK SP. Z O.O., CZERWONAK 12690,99
12 Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Lamix Mirosław Laszko, Witnica 11771,03
13 SCO-PAK S.A., 10022,90
14 WELMAX PAPER SP. zo.o., Bezwola 8644,69
15 GRUPA POLSKA FIRMA
PALETOWA-PRODUKC JA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Ą, DĄBROWA GÓRNICZA
6847,67
16 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE APIS S.J. HENRYK ANDRZEJ FIJAŁKOWSKI, PIOTR BLOCH (3-5387), CHODECZ 6457,66
17 BAL RAFAŁ BAL, LUBLINIEC 5300,64

WYTWARZANIE MAKULATURY

Zgodnie z w/w liczbami Polskie firmy przetworzyły 2,44 miliona ton makulatury w 2015 roku. Równocześnie według dostępnych danych wytworzonych zostało 2,16 miliona ton makulatury (zakładając, że wytworzenie 1mln ton makulatury w województwie łódzkim przez jedną z sieci meblowych to błąd, który został podany w raporcie wojewódzkim). Rozkład wytwarzania odpadów papierowych w podziale na województwa przedstawia się następująco:Wytwarzanie2

Liczby dotyczące przedsiębiorstw wyglądają optymistycznie – ilość odpadów przetworzonych przekracza ilość odpadów wytworzonych. Wygląda na to, że odzyskujemy 100% odpadów zebranych pod kodami 15 01 01, 03 03 08, 19 12 01, 20 01 01. Niestety nie posiadam danych dotyczących ilości zebranego papieru i makulatury z gospodarstw domowych i nie mogę odnieść się do poziomu odzysku jaki osiągamy. Jak wiadomo poziom ten wynosi obecnie ok. 50% i jak na nasze warunki jest dosyć wysoki, jednak daleko nam jeszcze np. do Szwecji czy Niemiec gdzie wskaźnik ten wynosi 70%.

Marek Szweda – zapraszam do dyskusji – https:/www.facebook.com/odpadowabaza/