Wagi odpadów i surowców wtórnych

Makulatura

MAKULATURA

1m3 – 60kg – makulatura na płasko – luzem

1m3 – 400kg – 650kg – makulatura zbelowana

1m3 – 80kg – 190kg – papier biurowy

1m3 – 75kg – papier z niszczarki

Odpady komunalne

ODPADY KOMUNALNE

1m3 – 130kg – 250kg – odpady niezagęszczone

1m3 – 250kg – 400 kg – odpady zagęszczone

1m3 – 700kg – 1200kg – odpady zagęszczone na składowisku odpadów

Butelki PET

BUTELKI PET

1m3 – 17kg – 23kg – butelki luzem

1m3 – 220kg – 360kg – butelki zbelowane

1m3 – 350kg – 400kg – zmielone płatki po recyklingu butelek PET

 

MateriałyMATERIAŁY / UBRANIA / ŚCINKI

1m3   – 90kg – materiały/ubrania luzem

1m3   – 300kg – ścinki/filc/wygłuszenia zbelowane

1m3   – 400kg – materiały/ubrania zbelowane

 

stairs-1481394_1920

GRUZ/ZIEMIA

1m3 – 1800kg – 2200kg – gruz ceglany

1m3 – 2700kg – gruz z dużą ilością zbrojenia lub granitu

1m3 – 1440kg – ziemia/humus

 

Folie

FOLIE PE

1m3 – 20kg – folie zbierane luzem

1m3 –  80kg – folie zagęszczane ręcznie

1m3 – 500kg – folie zbelowane

 

STYROPIANStyropian

1m3 – 10kg – 30kg – styropian luzem, bardzo dobrze ułożony

1m3 – 270kg – styropian zagęszczony w urządzeniu do kompaktowania

 

 

DREWNO/PALETYPalety

1m3 – 100kg – drewno porozbiórkowe (bez układania)

1m3 – 250kg – suche wióry i ścinki drewna

1 paleta euro – ok. 25kg

Kontener 33m3 – 1500kg (bez układania) do 3500kg (dobrze ułożone)

Spożywcze

ODPADY SPOŻYWCZE

1m3 – 230kg – odpady spożywcze z restauracji

1m3 – 130kg – odpady spożywcze suche – luzem

1m3 – 350kg – odpady spożywcze suche – zbelowane