O bazie instalacji – regulamin

Wprowadzenie

Baza instalacji do przetwarzania odpadów została stworzona, aby zebrać i usystematyzować funkcjonujące obiekty w Polsce. W pierwszej kolejności zostały dodane wszystkie Instalacje Komunalne (MBP + składowiska) oraz spalarnie odpadów komunalnych (+19 12 12). W kolejnych miesiącach zostaną dodani producenci RDF, spalarnie odpadów niebezpiecznych, przetwórcy ZSEiE, kompostownie, oczyszczalnie ścieków przemysłowych, etc.

Dane

  1. Baza instalacji do przetwarzania odpadów jest źródłem informacji zgromadzonych przez administratora strony oraz użytkowników, którzy dodali informacje dotyczące instalacji.
  2. Przed publikacją “Ogłoszenia” administrator weryfikuje przesłane dane, jednak nie mogą one zastąpić rzetelnego sprawdzenia podmiotu w zakresie posiadanych decyzji oraz wpisu w rejestrze BDO (www.bdo.mos.gov.pl).
  3. Administrator nie odpowiada za błędne informacje.
  4. Zgromadzone dane są danymi ogólnie dostępnymi.

Dane osobowe

Zakazuje się wprowadzania danych podlegających Ustawie o ochronie danych osobowych. Imię, nazwisko, lub numer NIP pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej prowadzającej jednoosobową działalność gospodarczą powinny zostać  zanonimizowane.

Dane jednoosobowych działalności gospodarczych mogą zostać opublikowane wyłącznie po przesłaniu zgody na wykorzystanie danych osobowych w celu publikacji instalacji na stronie.

Dodanie instalacji

Aby dodać instalację należy kliknąć w przycisk “Dodaj instalację”, który znajduje się po prawej stronie nad mapą instalacji.

Wpisu można dokonać samodzielnie (bezpłatnie) jako:

a) gość – bez możliwości późniejszej edycji,

b) użytkownik – po rejestracji z możliwością edycji zapisu,

lub po skontaktowaniu się z administratorem (odpłatnie zgodnie z cennikiem – patrz zakładka Cennik).

Edycja instalacji

Jeżeli jesteś właścicielem/zarządzającym instalacją, która została już umieszczona w bazie i chciałbyś dodać/zmienić informację proszę o kontakt mailowy na adres biuro@ibdo.pl. Po otrzymaniu wiadomości zostanie stworzony użytkownik z uprawnieniami  do edycji “wizytówki”.

UWAGA: możliwość edycji będzie nadawana wyłącznie dla użytkowników wysyłających wiadomości z domeny będącej własnością danego podmiotu.

Wyróżnienie

W celu ułatwienia wyszukania instalacje mogą zostać wyróżnione.

  1. Wyróżnione instalacje są wyświetlane w pierwszej kolejności.
  2. Koszt wyróżnienia instalacji to 100zł netto/miesiąc/instalację.
  3. Maksymalna ilość wyróżnionych instalacji to 20 adresów.
  4. Wyróżnione instalacje sortowane są alfabetycznie.