Kategoria: Kompostownie

Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
Odbierane odpady niebezpieczne
Województwo
Wyszukaj instalację (według nazwy)
Znajdź instalacje w pobliżu
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Proces odzysku
Proces unieszkodliwiania
4.0
PNWMS SP. Z O.O.
Kompostownie
Międzyleś 1, 05-326 Poświętne, Mazowieckie