Kategoria: Inne - Odzysk

Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
Odbierane odpady niebezpieczne
Województwo
Znajdź instalacje w pobliżu
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Proces odzysku
Proces unieszkodliwiania
Zakład Przetwarzania Odpadów i Produkcji Paliw Alternatywnych
Inne - Odzysk, Produkcja paliw alternatywnych RDF
13, 72-004 Leśno Górne, Zachodniopomorskie