Ekoserwis - Instalacja Recyklingu i Odzysku Tworzyw Sztucznych

przez | 15 lipca 2022
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Inne - Odzysk, Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych
Nr rejestrowy BDO
000016957
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne, Odpady niebezpieczne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Konta społecznościowe
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
07 02 13
07 02 99
12 01 05
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 07
16 01 19
17 02 03
19 12 04
20 01 39
Odbierane odpady niebezpieczne
15 01 10*
Kategoria: