Kategoria: Sortownie

Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
Odbierane odpady niebezpieczne
Województwo
Znajdź instalacje w pobliżu
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Proces odzysku
Proces unieszkodliwiania
METALIKA Recycling Sp. z o.o.
Sortownie
Armi Krajowej 10, 63-900 Rawicz, Wielkopolskie