METALIKA Recycling Sp. z o.o.

przez | 9 grudnia 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Sortownie
Nr rejestrowy BDO
000004051
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Adres URL witryny
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
15 01 02
15 01 06
Kategoria: