Amest Otwock Sp. z o. o.

przez | 21 września 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - Składowisko
Nr rejestrowy BDO
000121827
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Adres e-mail
Adres URL witryny
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
19 05 99
19 12 12
Kategoria: