EKRO Sp. z o.o.

przez | 5 października 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych
Nr rejestrowy BDO
000102158
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne, Odpady niebezpieczne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Adres e-mail
Adres URL witryny
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
10 03 20
16 03 06
16 10 02
19 08 14
Odbierane odpady niebezpieczne
11 01 09*
11 02 02*
12 01 18*
15 02 02*
16 03 05*
19 01 07*
19 01 11*
Kategoria: