FCC Podhale Sp. z o.o. Nowy Targ

przez | 12 sierpnia 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - MBP
Nr rejestrowy BDO
000016461
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne
Numer telefonu
Numer faksu
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
20 03 01
Kategoria: