MZK Sp. z o.o. Stalowa Wola - ZMBPOK

przez | 18 lipca 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - MBP
Nr rejestrowy BDO
000000684
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne
Numer telefonu
Numer faksu
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
20 03 01
Kategoria: