Produkcja Handel Usługi Ekomax K***** J****

przez | 18 lipca 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - MBP
Nr rejestrowy BDO
000016807
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne
Numer telefonu
Numer faksu
Adresy elektroniczne
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
15 01 06
19 12 12
20 03 01
20 03 07
Kategoria: