Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o.

przez | 8 lipca 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - MBP
Nr rejestrowy BDO
000034060
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Adres URL witryny
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
20 03 01
Kategoria: