Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Stanin Sp. z o.o.

przez | 2 sierpnia 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - Składowisko
Nr rejestrowy BDO
000019041
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne, Odpady inne niż niebezpieczne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Adres e-mail
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
17 01 07
19 05 99
Kategoria: