Zakład Składowania Odpadów Sp z o.o. w Starym Sączu

przez | 12 sierpnia 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - Składowisko
Nr rejestrowy BDO
000013632
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne, Odpady inne niż niebezpieczne
Numer telefonu
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
19 12 12
20 02 03
Kategoria: