Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" Sp. z o.o.

przez | 19 sierpnia 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - MBP
Nr rejestrowy BDO
000026123
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Adres URL witryny
Oceń instalację
5.001
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
20 03 01
Kategoria: