Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o.

przez | 13 września 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - Składowisko
Nr rejestrowy BDO
000004383
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne, Odpady inne niż niebezpieczne
Numer telefonu
Numer faksu
Adresy elektroniczne
Adres URL witryny
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
17 09 04
19 05 99
Kategoria: