Agencja Komunalna Sp. z o.o.

przez | 10 sierpnia 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - Składowisko
Nr rejestrowy BDO
000018645
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne, Odpady komunalne
Numer telefonu
Numer faksu
Adresy elektroniczne
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
19 05 99
19 12 12
Kategoria: