Akpol Kraśnik

przez | 26 października 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Poliolefiny (LDPE, HDPE, PP)
Nr rejestrowy BDO
000000205
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne
Adresy elektroniczne
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
07 02 13
15 01 02
15 01 05
16 01 19
17 02 03
19 12 04
20 01 39
Kategoria: