BM Recykling Sp. z o.o.

przez | 3 lipca 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - MBP
Nr rejestrowy BDO
000003230
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne, Odpady niebezpieczne, Odpady inne niż niebezpieczne, Osady ściekowe, Odpady stałe
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
20 03 01
20 03 07
Odbierane odpady niebezpieczne
15 01 10*
Kategoria: