COFINCO POLAND Sp. z o.o.

przez | 3 lipca 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - MBP
Nr rejestrowy BDO
000007308
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Adres e-mail
Adres URL witryny
Oceń instalację
4.001
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
20 03 01
Kategoria: