ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp z o.o.

przez | 23 lipca 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - MBP
Nr rejestrowy BDO
000036630
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
20 03 01
Kategoria: