EURO–EKO Sp. z o.o.

przez | 24 października 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Produkcja paliw alternatywnych RDF
Nr rejestrowy BDO
000001402
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
03 01 05
03 01 99
07 02 13
15 01 01
15 01 02
15 01 06
19 12 10
19 12 12
20 03 07
Kategoria: