Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. - Tylmanowa

przez | 24 października 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Produkcja paliw alternatywnych RDF
Nr rejestrowy BDO
000000601
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Adres URL witryny
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
04 01 01
15 01 02
15 01 06
19 12 12
20 01 99
Kategoria: