FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o.

przez | 16 września 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - MBP
Nr rejestrowy BDO
000021068
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne
Numer telefonu
Numer faksu
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
20 03 01
Kategoria: