Jakub Senda

przez | 7 listopada 2023
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych
Nr rejestrowy BDO
000097226
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne, Odpady niebezpieczne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Adres URL witryny
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
15 01 02
Odbierane odpady niebezpieczne
15 01 10*
Zdjęcia
Kategoria: