Krakowski Holding Komunalny S.A.

przez | 7 lipca 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Spalarnie odpadów komunalnych
Nr rejestrowy BDO
000007808
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Konta społecznościowe
Adres URL witryny
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
19 12 12
20 03 01
Kategoria: