Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Sp. z o.o.

przez | 2 sierpnia 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - Składowisko
Nr rejestrowy BDO
000027638
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne, Odpady inne niż niebezpieczne
Numer telefonu
Numer faksu
Adresy elektroniczne
Adres e-mail
Adres URL witryny
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
19 12 12
Kategoria: