Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Sp. z o.o.

przez | 2 sierpnia 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - MBP
Nr rejestrowy BDO
000027638
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne
Numer telefonu
Numer faksu
Adresy elektroniczne
Adres e-mail
Adres URL witryny
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
20 03 02
Kategoria: