Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

przez | 4 października 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Spalarnie odpadów komunalnych
Nr rejestrowy BDO
000005715
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne, Odpady komunalne
Numer telefonu
Numer faksu
Adresy elektroniczne
Adres e-mail
Adres URL witryny
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
19 12 12
20 03 01
Kategoria: