Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

przez | 17 lipca 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - MBP
Nr rejestrowy BDO
000033010
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne
Numer telefonu
Numer faksu
Adresy elektroniczne
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
20 03 01
20 03 07
Kategoria: