Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. Kołobrzeg

przez | 13 września 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - MBP
Nr rejestrowy BDO
000008858
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne
Numer telefonu
Numer faksu
Adresy elektroniczne
Oceń instalację
3.001
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
20 03 01
Kategoria: