Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

przez | 3 lipca 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - MBP
Nr rejestrowy BDO
000000221
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Konta społecznościowe
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
20 03 01
Kategoria: