Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.

przez | 12 lipca 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Spalarnie odpadów komunalnych
Nr rejestrowy BDO
000013153
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne, Osady ściekowe
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Adres e-mail
Adres URL witryny
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
20 03 01
Opis ogłoszenia

Spalarnia rozpoczęła działalność w 2000 roku i była pierwszym w Polsce zakładem termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Wydajność: 60 000 Mg/rok

Kody dopuszczone do procesu R1: 04 02 09, 04 02 15, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 06, 16 03 04, 19 08 05, 19 12 04, 19 12 10, 19 12 12.

Więcej informacji: ZUSOK na wikipedia.org

Kategoria: