PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.

przez | 12 lipca 2020
Podstawowe informacje
Kategorie
Instalacje Komunalne - Składowisko
Nr rejestrowy BDO
000013258
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne, Odpady inne niż niebezpieczne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
20 03 01
Kategoria: