MPGKiM Sp. z o.o. w Sławnie

przez | 13 września 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - Składowisko
Nr rejestrowy BDO
000012607
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne, Odpady inne niż niebezpieczne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Adres e-mail
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
17 09 04
19 05 99
Kategoria: