Przedsiębiorstwo Comal Sp. z o.o.

przez | 19 października 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Oczyszczalnie przemysłowe
Nr rejestrowy BDO
000000407
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne, Odpady niebezpieczne, Odpady płynne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Adres URL witryny
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
16 07 99
Odbierane odpady niebezpieczne
12 03 01*
13 01 05*
13 02 08*
13 04 03*
13 05 06*
13 08 99*
16 07 08*
16 10 01*
19 11 03*
19 11 04*
Kategoria: