Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. - ZPOK "Kępny Ług"

przez | 25 sierpnia 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - Składowisko
Nr rejestrowy BDO
000019573
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne, Odpady inne niż niebezpieczne
Numer telefonu
Numer faksu
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
17 01 01
19 05 99
Kategoria: