Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. - ZPOK "Kępny Ług"

przez | 25 sierpnia 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - MBP
Nr rejestrowy BDO
000019573
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne
Numer telefonu
Numer faksu
Oceń instalację
4.001
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
20 03 01
Kategoria: