Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie

przez | 13 września 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - Składowisko
Nr rejestrowy BDO
000005452
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne, Odpady inne niż niebezpieczne
Numer telefonu
Numer faksu
Adresy elektroniczne
Adres e-mail
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
17 09 04
19 05 99
Kategoria: