Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu - RZZO w Dębowcu

przez | 2 sierpnia 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - Składowisko
Nr rejestrowy BDO
000001537
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne, Odpady inne niż niebezpieczne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Adres e-mail
Konta społecznościowe
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
19 05 99
20 01 99
Kategoria: