Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o. - Młyny

przez | 16 września 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - MBP
Nr rejestrowy BDO
000000601
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne
Adresy elektroniczne
Adres e-mail
Adres URL witryny
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
20 03 01
Kategoria: