Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Hajnówka

przez | 13 sierpnia 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - MBP
Nr rejestrowy BDO
000003709
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
20 03 01
Kategoria: