PUHP "LECH" Spółka z o.o. ZUOK Hryniewicze

przez | 13 sierpnia 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - Składowisko
Nr rejestrowy BDO
000004343
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne, Odpady inne niż niebezpieczne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Adres e-mail
Konta społecznościowe
Adres URL witryny
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
19 01 12
19 05 99
Kategoria: